Tài khoản XM Ultra Low sàn XM

Tài khoản XM Ultra Low sàn XM


Sàn XM

Đòn bẩy : 500

Minspread : 0.6

Mindeposit : 50 usd

Stopout : 20

Tài khoản có spread thấp hơn từ 0,6 pip.