Tài khoản Standard sàn XM

Tài khoản Standard sàn XM


Sàn XM

Đòn bẩy : 888

Minspread : 1.0

Mindeposit : 5 usd

Stopout : 20

Tài khoản thông thường, sử dụng đòn bẩy 1:888, có spread từ 1 pip.