Tài khoản Shares sàn XM

Tài khoản Shares sàn XM


Sàn XM

Đòn bẩy : 0

Minspread : 1.0

Mindeposit : 10000 usd

Stopout : 20

Tài khoản chuyên sử dụng giao dịch cổ phiếu của sàn XM.