Tài khoản Micro sàn XM

Tài khoản Micro sàn XM


Sàn XM

Đòn bẩy : 888

Minspread : 1.0

Mindeposit : 5 usd

Stopout : 20

Tài khoản Micro là dạng tài khoản cent, có spread từ 1 pip, nộp tiền tối thiểu 5 usd.