Các tài khoản sàn XM

Tài khoản forex sàn XM


Tài khoản Sàn Đòn bẩy Minspread Mindeposit Stopout Tóm tắt
Micro XM 888 1.0 5 20 Tài khoản Micro là dạng tài khoản cent, có spread từ 1 pip, nộp tiền tối thiểu 5 usd.
Standard XM 888 1.0 5 20 Tài khoản thông thường, sử dụng đòn bẩy 1:888, có spread từ 1 pip.
Shares XM 0 1.0 10000 20 Tài khoản chuyên sử dụng giao dịch cổ phiếu của sàn XM.
XM Ultra Low XM 500 0.6 50 20 Tài khoản có spread thấp hơn từ 0,6 pip.