Tài khoản Zero spread sàn HotForex

Tài khoản Zero spread sàn HotForex


Sàn HotForex

Đòn bẩy : 200

Minspread : 0.0

Mindeposit : 200 usd

Stopout : 20

Là một giải pháp giao dịch dễ tiếp cận, chi phí thấp phù hợp với tất cả các nhà giao dịch, nhưng đặc biệt hữu ích cho những người mở rộng quy mô, những nhà giao dịch khối lượng lớn và những người giao dịch với Expert Advisors (EAs).

Với số tiền ký quỹ mở tối thiểu chỉ 200 USD bạn đã có thể mở tài khoản HotForex ZERO Spread.


Là chủ tài khoản HotForex ZERO Spread, bạn sẽ nhận được RAW, Chênh lệch Siêu Chặt chẽ từ các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu mà KHÔNG có dấu hiệu ẩn! Tài khoản cung cấp cấu trúc dựa trên hoa hồng rất minh bạch và hoa hồng bắt đầu ở mức thấp 0,03 USD cho mỗi 1 nghìn lô.Chi tiết tài khoản HotForex ZERO Spread


Sàn giao dịch: MetaTrader 4, MetaTrader 5, Webtrader và Mobile Trading
Chênh lệch: Từ 0 trên Forex
Công cụ giao dịch: * đầy đủ
Số thập phân thứ năm:
Đòn bẩy tối đa: 1: 500
Chấp hành: Khớp lệnh thị trường
Số tiền gửi tối thiểu khi mở: $ 200
Quy mô giao dịch tối thiểu: 0,01 LOTS (1.000 đơn vị tiền tệ cơ bản)
Tăng quy mô thương mại: 0,01

Tổng quy mô giao dịch tối đa: 60 lô tiêu chuẩn cho mỗi vị trí
Lệnh mở đồng thời tối đa: 500
Mức ký quỹ Call / Stop out: 50% / 20%
Giao dịch qua điện thoại:
Đơn vị tiền tệ của tài khoản: USD, EUR, NGN
Người quản lý tài khoản cá nhân:
Mức giới hạn và mức dừng: Bắt đầu từ 2 pip
Commission :
Tiền thưởng thô: Không