Tài khoản Premium sàn HotForex

Tài khoản Premium sàn HotForex


Sàn HotForex

Đòn bẩy : 400

Minspread : 1.0

Mindeposit : 100 usd

Stopout : 20

Phù hợp với các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Một tính năng chính là tính linh hoạt trong định cỡ vị trí.

Tài khoản Premium giới hạn cho một quy mô giao dịch là 60 lô. Quy mô giao dịch tối thiểu là 0,01 lô và mức tăng quy mô giao dịch vẫn linh hoạt ở mức 0,01. Tài khoản Premium sử dụng các nền tảng MetaTrader4, MetaTrader 5 cũng như Webtrader và bất kỳ nền tảng giao dịch di động nào có sẵn.


Chi tiết tài khoản Premium của sàn Hotforex :


Sàn giao dịch: MetaTrader 4, MetaTrader 5, Webtrader và Mobile Trading
Chênh lệch: Từ 1 pip
Công cụ giao dịch: Đầy đủ .
Số thập phân thứ năm:
Đòn bẩy tối đa: * 1: 500
Chấp hành: Khớp lệnh thị trường
Số tiền gửi tối thiểu khi mở: $ 100
Quy mô giao dịch tối thiểu: 0,01 Lô
Tăng quy mô thương mại: 0,01
Tổng quy mô giao dịch tối đa: 60 lô tiêu chuẩn cho mỗi vị trí
Lệnh mở đồng thời tối đa: 300
Mức ký quỹ Call / Stop out: 50% / 20%
Giao dịch qua điện thoại:
Đơn vị tiền tệ của tài khoản: USD, EUR, NGN
Người quản lý tài khoản cá nhân:
Uỷ ban: Không
Tiền thưởng thô: ** Ưu đãi tiền thưởng linh hoạt