Các tài khoản sàn HotForex

Tài khoản forex sàn HotForex


Tài khoản Sàn Đòn bẩy Minspread Mindeposit Stopout Tóm tắt
Micro HotForex 1000 1.0 5 10 Được thiết kế cho các nhà giao dịch mới tham gia vào thị trường Forex và giao dịch với khối lượng nhỏ hơn.
Premium HotForex 400 1.0 100 20 Phù hợp với các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Một tính năng chính là tính linh hoạt trong định cỡ vị trí.
HFCOPY HotForex 400 1.0 500 20 Khả dụng cho cả Nhà cung cấp chiến lược (SP) và Người theo dõi đã tham gia HFcopy.
PAMM HotForex 300 1.1 250 20 Với tư cách là người quản lý HotForex PAMM, bạn có thể lựa chọn mở Tài khoản Premium hoặc Premium Plus.
Auto HotForex 100 1.0 200 20 Mở ra thị trường tài chính trên thế giới cho cả những nhà đầu tư mới vào nghề bằng cách cho họ cơ hội đăng ký Tín hiệu giao dịch miễn phí và trả phí từ Cộng đồng MQL5, được tích hợp sẵn trong thiết bị đầu cuối giao dịch HotForex MT4.
Zero spread HotForex 200 0.0 200 20 Là một giải pháp giao dịch dễ tiếp cận, chi phí thấp phù hợp với tất cả các nhà giao dịch, nhưng đặc biệt hữu ích cho những người mở rộng quy mô, những nhà giao dịch khối lượng lớn và những người giao dịch với Expert Advisors (EAs).