Sàn forex, danh sách top sàn forex uy tín

Sàn Forex - Công ty Forex

Danh sách sàn forex uy tín, xếp hạng top sàn forex uy tín, đánh giá sàn forex của hiệp hội forex.


STT Logo Thương hiệu Năm thành lập Tiếng Việt Chứng chỉ Nộp tiền tối thiểu Đòn bẩy tối đa Khối lượng tối thiểu Tài khoản cent Quốc gia Điểm Đánh giá
Xếp hạng số : 1 Exness Năm thành lập : 2008 Tiếng việt : Chứng chỉ : CySEC, FCA, SFSA, FSCA Đặt cọc tối thiểu : 1 usd Đòn bẩy lớn nhất : 3000 Khối lượng nhỏ nhất : 0.01 lot Tài khoản cent : Quốc gia : Seychelles Điểm : 9.0 Đánh giá : Xuất sắc
Xếp hạng số : 2 ICMarkets Năm thành lập : 2007 Tiếng việt : Chứng chỉ : ASIC, SFSA, SCB, CySEC Đặt cọc tối thiểu : 200 usd Đòn bẩy lớn nhất : 500 Khối lượng nhỏ nhất : Tài khoản cent : Không Quốc gia : Australia Điểm : 7.0 Đánh giá : Khá
Xếp hạng số : 3 FxPro Năm thành lập : 2006 Tiếng việt : Chứng chỉ : CySEC, FCA, FSCA, SCB, MIFID II Đặt cọc tối thiểu : 100 usd Đòn bẩy lớn nhất : 200 Khối lượng nhỏ nhất : 0.1 lot Tài khoản cent : Không Quốc gia : Cyprus Điểm : 6.8 Đánh giá : Khá
Xếp hạng số : 4 HotForex Năm thành lập : 2009 Tiếng việt : Chứng chỉ : DFSA, FCA, SFSA, SVGFSA, FSCA Đặt cọc tối thiểu : 5 usd Đòn bẩy lớn nhất : 1000 Khối lượng nhỏ nhất : 0.01 lot Tài khoản cent : Không Quốc gia : Saint Vincent and the Grenadines Điểm : 5.6 Đánh giá : Trung bình
Xếp hạng số : 5 FXTM Năm thành lập : 2011 Tiếng việt : Chứng chỉ : CySEC, FCA, MFSC, FSCA Đặt cọc tối thiểu : 10 usd Đòn bẩy lớn nhất : 2000 Khối lượng nhỏ nhất : 0.01 lot Tài khoản cent : Quốc gia : Cyprus Điểm : 5.6 Đánh giá : Trung bình
Xếp hạng số : 6 FBS Năm thành lập : 2009 Tiếng việt : Chứng chỉ : IFSC, CySEC Đặt cọc tối thiểu : 1 usd Đòn bẩy lớn nhất : 3000 Khối lượng nhỏ nhất : 0.01 lot Tài khoản cent : Quốc gia : Belize Điểm : 5.4 Đánh giá : Trung bình
Xếp hạng số : 7 FXCM Năm thành lập : 1999 Tiếng việt : Không Chứng chỉ : ASIC, FCA, CySEC, FSCA Đặt cọc tối thiểu : 50 usd Đòn bẩy lớn nhất : 400 Khối lượng nhỏ nhất : 0.1 lot Tài khoản cent : Không Quốc gia : United Kingdom Điểm : 5.2 Đánh giá : Trung bình
Xếp hạng số : 8 NordFX Năm thành lập : 2008 Tiếng việt : Chứng chỉ : CySEC Đặt cọc tối thiểu : 10 usd Đòn bẩy lớn nhất : 1000 Khối lượng nhỏ nhất : 0.01 lot Tài khoản cent : Không Quốc gia : Cyprus Điểm : 4.8 Đánh giá : Trung bình
Xếp hạng số : 9 XTB Năm thành lập : 2002 Tiếng việt : Chứng chỉ : FCA, IFSC, CySEC Đặt cọc tối thiểu : 200 usd Đòn bẩy lớn nhất : 500 Khối lượng nhỏ nhất : 0.1 lot Tài khoản cent : Không Quốc gia : Belize Điểm : 4.4 Đánh giá : Kém
Xếp hạng số : 10 XM Năm thành lập : 2009 Tiếng việt : Chứng chỉ : ASIC, BaFin, CNMV, CONSOB, CySEC, FCA, FSPR, IFSC Đặt cọc tối thiểu : 5 usd Đòn bẩy lớn nhất : 888 Khối lượng nhỏ nhất : 0.01 lot Tài khoản cent : Quốc gia : Belize Điểm : 4.4 Đánh giá : Kém
Xếp hạng số : 11 Forex4you Năm thành lập : 2007 Tiếng việt : Chứng chỉ : BVIFSC, Finacom Đặt cọc tối thiểu : 1 usd Đòn bẩy lớn nhất : 1000 Khối lượng nhỏ nhất : 0.01 lot Tài khoản cent : Quốc gia : Iceland Điểm : 4.2 Đánh giá : Kém
Xếp hạng số : 12 LiteForex Năm thành lập : 2021 Tiếng việt : Chứng chỉ : Đặt cọc tối thiểu : 50 usd Đòn bẩy lớn nhất : 500 Khối lượng nhỏ nhất : 0.01 lot Tài khoản cent : Quốc gia : Saint Vincent and the Grenadines Điểm : 2.8 Đánh giá : Lừa đảo