Cuộc thi Forex

STT Tên cuộc thi Tài khoản Tình trạng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Loại cuộc thi Giải lớn nhất Tổng giải Sàn
1 Cuộc thi Demo ‘Từ Ảo đến Thật’ của HotForex Demo Đang triển khai 01/01/2021 30/12/2021 Hàng tháng 2,000 usd 3,500 usd HotForex
2 Cuộc thi tháng tài khoản thật - Traders Awards 2021 Hotforex Real Đang triển khai 01/01/2021 30/12/2021 Hàng tháng 1,000 usd 1,000 usd HotForex