CONSOB, chứng chỉ CONSOB

CONSOB

 • Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
 • Cơ quan giám sát thị trường các sản phẩm tài chính của Ý
 • Quốc gia : Italy
 • Loại hình : Tổ chức tư nhân

CONSOB viết tắt của Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nghĩa là cơ quan giám sát thị trường các sản phẩm tài chính của Ý. Mục đích của nó là bảo vệ các nhà đầu tư và tính hiệu quả, minh bạch và phát triển của thị trường.

CONSOB có nhiệm vụ :

 • Quy định việc cung cấp các dịch vụ và hoạt động đầu tư của các tổ chức trung gian, nghĩa vụ báo cáo của các công ty niêm yết trên các thị trường được quản lý và kêu gọi đầu tư công;
 • Giám sát các công ty quản lý thị trường và tính minh bạch và thực hiện có trật tự của các cuộc đàm phán, cũng như tính minh bạch và đúng đắn của hoạt động của các bên trung gian và những người được phê duyệt;
 • Trừng phạt các thực thể được giám sát;
 • Kiểm tra thông tin được công bố ra thị trường bởi các đơn vị tung ra lời kêu gọi đầu tư công và thông tin có trong tài liệu kế toán của các công ty niêm yết;
 • Xác định bất kỳ xu hướng bất thường nào trong giao dịch chứng khoán niêm yết và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác để xác minh việc vi phạm các quy định về giao dịch nội gián và lạm dụng thị trường;
 • Liên lạc với các nhà khai thác và nhà đầu tư nhằm cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn và nâng cao nhận thức về tài chính của các nhà đầu tư;
 • Hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế khác được chỉ định để tổ chức và vận hành thị trường tài chính.
Sàn Quốc gia Số NFA Thang điểm 100
FXGM Cyprus 3567 4.0
Alvexo Afghanistan 4789 4.0
Orbex Afghanistan 3148 4.0
XM Belize 3046 4.4
GKFX Afghanistan 2915 4.0
AMP Global Afghanistan 4869 4.0
FxView Afghanistan 5151 4.0