Khuyến mại 30 usd tiền thưởng giao dịch sàn XM

Khuyến mại 30 usd tiền thưởng giao dịch sàn XM

Khách hàng lần đầu tiên mở tài khoản tại sàn XM có cơ hội nhận được 30 usd trong tài khoản thật (real) để giao dịch. Tất cả lợi nhuận từ giao dịch có thể rút, không thể rút bonus 30 usd. Không yêu cầu tiền đặt cọc

** Chú ý quan trọng : các chương trình bonus của sàn XM có uy tín không cao. Các trader cần tìm hiểu kỹ và cẩn trọng.


Khuyến mại 30 usd tiền thưởng giao dịch sàn XM, sẽ được tự động ghi có vào tài khoản của bạn ngay lập tức để sử dụng cho giao dịch. Bất kỳ khoản lợi nhuận nào tạo ra đều có thể được rút bất kỳ lúc nào, tuy nhiên, bất kỳ lần rút tiền nào cũng sẽ dẫn đến việc phần thưởng giao dịch của bạn bị xóa theo tỷ lệ.


Tiền thưởng giao dịch bị xóa theo tỷ lệ khỏi tài khoản giao dịch của bạn khi bạn thực hiện rút tiền.

Số tiền thưởng giao dịch không cần ký quỹ Số tiền đặt cọc Lợi nhuận tạo ra từ giao dịch với Tiền thưởng giao dịch Số dư có sẵn để rút Số tiền yêu cầu rút Số tiền xóa tiền thưởng giao dịch
$ 30 - $ 100 $ 100 $ 40 (40% trên $ 100) 12 đô la (40% trên 30 đô la)
$ 30 $ 500 $ 100 $ 600 $ 360 (60% trên $ 600) 18 đô la (60% trên 30 đô la)


Khuyến mãi này dành cho tất cả các nhà giao dịch mở Tài khoản Thực XM lần đầu tiên . Tuy nhiên, ở một số khu vực, một chương trình khuyến mãi thay thế có thể áp dụng. Có giới hạn 30 ngày kể từ ngày mở tài khoản của bạn, trong thời gian đó bạn phải yêu cầu tiền thưởng trước khi nó không có sẵn.


Chú ý : 

* Có nhiều trader việt nam khiếu nại chương trình bonus 30 usd ra cho có, thực tế nhiều khách hàng khi giao dịch có lợi nhuận thì sàn lấy đủ loại lý do khác nhau, không cho rút được lợi nhuận.

Các lý do của XM :

- Nếu XM nghi ngờ rằng Khách hàng đã lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng chương trình khuyến mại hoặc hành động thiếu thiện chí đối với chúng tôi, XM có quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối, giữ lại hoặc thu hồi khuyến mại tiền thưởng giao dịch hoặc bất kỳ khuyến mại nào khác từ người dùng đó, và nếu cần, hãy hủy bất kỳ điều khoản và điều kiện nào liên quan đến người dùng đó, tạm thời hoặc vĩnh viễn, hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng đó vào dịch vụ và / hoặc khóa tài khoản giao dịch của người dùng đó.

- Nếu XM nghi ngờ rằng Khách hàng đã lạm dụng các quy tắc công bằng của tiền thưởng giao dịch bằng cách bảo vệ các vị trí của mình trong nội bộ (sử dụng tài khoản giao dịch khác được tổ chức với XM hoặc bên ngoài (sử dụng tài khoản giao dịch khác được tổ chức với các nhà môi giới khác)), XM có quyền ngay lập tức đảo ngược tiền thưởng giao dịch đã cấp từ (các) tài khoản giao dịch của Khách hàng hoặc từ tài khoản phòng ngừa rủi ro chiến thắng mà không có sự đồng ý của Khách hàng. XM có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện Tiền thưởng bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho khách hàng về những thay đổi và công bố các sửa đổi trên trang này hoặc trên bất kỳ trang nào khác có liên quan đến trang web của mình.

- Mọi tranh chấp hoặc hiểu lầm có thể xảy ra do các Điều khoản và Điều kiện hiện tại sẽ được Ban quản lý XM giải quyết theo cách đưa ra giải pháp công bằng nhất cho tất cả các bên liên quan. Một khi quyết định như vậy đã được đưa ra, nó sẽ được coi là quyết định cuối cùng và / hoặc ràng buộc đối với tất cả những người tham gia. Trong trường hợp các Điều khoản và Điều kiện Tiền thưởng được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh, thì bản gốc tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng để tránh sự mâu thuẫn hoặc mơ hồ.