Chương trình Revshare dành cho đối tác Hotforex

Chương trình Revshare dành cho đối tác Hotforex

Nhận được phản hồi tích cực từ các đối tác với chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập, HotForex rất vui mừng được giới thiệu RevShare+, một chương trình mới bắt đầu từ tháng 5/2021, được thiết kế để giúp Bạn tăng thu nhập bằng phần thưởng lên đến 5000$!


Hướng dẫn đăng ký:

Thời gian đăng ký từ: 01/05/2021


Loại tài khoản: MT4, MT5 và HFcopy (tài khoản Chuyên gia + Nhà đầu tư theo)
Sản phẩm giao dịch: TIỀN TỆ, VÀNG BẠC, TIỀN ĐIỆN TỬ.

Định nghĩa khách hàng mới: là khách hàng có 01 tài khoản myHF được phê duyệt sau khi Đối tác đăng ký tham gia chương trình, có ít nhất 01 tài khoản giao dịch, ít nhất 01 lệnh nạp tiền và hoàn thành ít nhất 01 giao dịch hợp lệ.

Điều kiện giao dịch hợp lệ:

  1. Giao dịch từ 2 phút trở lên.
  2. Giá mở và đóng của các sản phẩm:


3. Khối lượng giao dịch sẽ được tính từ 00:00 giờ server ngày đầu tiên đến 23:59 giờ server ngày cuối cùng của mỗi tháng.

Thanh toán: