Chương trình khách hàng thân thiết Hotforex - HotForex Trading Rewards Loyalty Program

Chương trình khách hàng thân thiết Hotforex - HotForex Trading Rewards Loyalty Program

Chương trình khách hàng thân thiết Hotforex là chương trình tích lũy điểm giao dịch (HFBars) để đổi tiền mặt hoặc các dịch vụ có sẵn tại HotForex.

Bạn đăng nhập tài khoản myHF: my.hotforex.com/

Bước 1 : Ngay trang chủ, bạn nhấp chọn Phần thưởng giao dịch
Bước 2 : Tham gia phần thưởng giao dịch 2Bước 3 : Vui lòng đọc kỹ Điều khoản - Điều kiện và tick đồng ý.
Bước 4 : Nhấp vào ô Join Now (Tham gia ngay)


Điều kiện:

Có 4 cấp:

Cách quy đổi:

Bước 1: Bạn vào mục Phần thưởng giao dịch => Phần thưởng giao dịch


Hoặc nhấn vào link sau: my.hotforex.com/vn/trader/loyalty.html
Bước 2: Nhấn vào ô Nhận thưởngBước 3: Nhập số điểm giao dịch => Redeem (Quy đổi)
Số điểm quy đổi sẽ trả về myHF của bạn trong vòng 4 ngày làm việc.